^ Powrót na górę
Edukacja Powiat Sieradzki

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

Rozmiar tekstu:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

ul. Krakowskie Przedmieście 58

98-200 Sieradz

tel. 43 822 76 51, 822 45 63

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: sosw-sieradz.webd.pl

Przedszkole Specjalne

- wykwalifikowana i doświadczona kadra, specjalizująca się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niedosłuchem, niedowidzących i z niepełnosprawnością intelektualną

- zajęcia indywidualne i grupowe

- specjalistyczne pracownie i odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne, wspierające rozwój dziecka

- indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne, opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów i rehabilitantów

- dowóz dzieci z terenu miasta i powiatu

Szkoła Podstawowa nr 5

- specjalistyczna i doświadczona kadra oligofrenopedagogów, psychologów, rehabilitantów, logopedów i neurologopedów, pedagogów oraz terapeutów

- zajęcia specjalistyczne rozwijające uzdolnienia, alternatywne metody komunikacji, korekcja wad postawy, korekcja wad wymowy, terapia psychologiczna i pedagogiczna, socjoterapia, rehabilitacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze

- koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, informatyczne, sportowe, artystyczne, matematyczne i kulinarne

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

Przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kształcenie odbywa się w zawodach:

- kucharz

- fryzjer

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

- mechanik pojazdów samochodowych

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- murarz-tynkarz

- ślusarz

- sprzedawca

- elektromechanik

- lakiernik

- tapicer

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy ukończyli szkołę podstawową. Nauka trwa do 24. roku życia.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, w wieku od 3 do 25 lat. Odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo dla zajęć indywidualnych i 20 godzin tygodniowo dla zajęć grupowych. Osoby z głęboką niepełnosprawnością mają dzięki nim szansę na rozwój, podniesienie swoich umiejętności, integrację z rówieśnikami, rehabilitację.

Internat, zapewniający:

– całodobowe wyżywienie,

– niskie koszty utrzymania,

– pomoc w nauce,

– świetlicę ze sprzętem audiowizualnym,

– kawiarenkę internetową,

– miłą rodzinną atmosferę,

– bilard, rowery, dostęp do sali gimnastycznej i siłowni.

Internat oferuje:

– atrakcyjne imprezy i wycieczki, wyjścia na basen i lodowisko,

– możliwość uczestniczenia w kołach zainteresowań: artystyczno- ruchowym, informatycznym, kulinarnym, muzycznym, plastycznym i sportowym.

Internat jest czynny od niedzieli (godz. 16:00) do piątku (godz. 19:00).

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka

Wczesne wspomaganie to szereg oddziaływań stymulujących rozwój, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń. To także odpowiednie postępowanie wychowawcze, mające na celu minimalizowanie trudności dziecka tak, aby uzyskało ono optymalny (potencjalnie osiągalny dla niego) rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

Oferujemy zajęcia wczesnego wspomagania każdemu dziecku z problemami w rozwoju od 1. roku życia do chwili podjęcia nauki w szkole. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub grupowo, według ustalonego planu zajęć.

Realizatorzy zajęć wczesnego wspomagania to młody, dynamiczny i rozwijający się zespół terapeutyczny, czyli: oligofrenopedagodzy, psycholog, logopeda, tyflopedagog i rehabilitant. Terapeuci wspólnie ustalają indywidualny, kompleksowy program terapeutyczny, wspólnie kontrolują czynione postępy – weryfikują programy terapii, udzielają wskazówek dotyczących zasad pielęgnacji i opieki nad dzieckiem.

W zależności od potrzeb rozwojowych naszym podopiecznym proponujemy zajęcia:

– pedagogiczne,

– psychologiczne,

– logopedyczne,

– tyflopedagogiczne,

– rehabilitację,

– terapię integracji sensorycznej.

Ponadto prowadzimy zajęcia zespołowe dla naszych 6-latków, rozwijające umiejętności niezbędne do podjęcia nauki szklonej, a dla młodszych dzieci – grupowe zabawy w oparciu o metodę W. Sherborne.

Wszystkich uczestników zajęć wczesnego wspomagania bacznie obserwujemy i zauważamy, że wczesne wspomaganie:

– hamuje pogłębianie się niepełnosprawności a czasem nawet pozwala na całkowite ustąpienie niekorzystnych zmian, gdy nie są one jeszcze utrwalone;

– stymuluje rozwój psychiczny, fizyczny i umysłowy;

– pozwala na wykorzystanie potencjału dziecka;

– stwarza kontakty z rówieśnikami;

– wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia (bo małe dzieci mają większą podatność na postępowanie rewalidacyjne i rehabilitacyjne, a w efekcie uzyskują szybsze efekty w usprawnianiu).

Rodzicom dzieci umożliwiamy:

– uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych;

– opracowanie programu wspierania rozwoju dziecka;

– kształtowanie pozytywnego kontaktu i relacji z dzieckiem;

– naukę rozpoznawania zachowań dziecka i odpowiedniej ich interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie;

– instruktaż i poradnictwo w zakresie działań rewalidacyjnych;

– wsparcie w pełnieniu funkcji rodzicielskich;

– wsparcie psychiczne w ramach grup edukacyjno-wspierających.

Co należy zrobić, aby dziecko było objęte zajęciami wczesnego wspomagania?

– rodzic powinien udać się do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Sieradzu (pl. Wojewódzki 3, tel. 43 822 42 70) i poprosić o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla swojego dziecka; 

– wraz z opinią udać się do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu i złożyć podanie o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14