Drodzy uczniowie, szanowni rodzice

Rozmiar tekstu:

starosta
W poniedziałek 13 maja rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Powiat Sieradzki zarządza siedmioma takimi placówkami. Cztery z nich znajdują się na terenie Sieradza, trzy pozostałe działają w Błaszkach, Warcie i Złoczewie. Każda z nich jest świetnie przygotowana na przyjęcie pierwszoklasistów.

Tegoroczna rekrutacja będzie trochę inna niż w poprzednich latach, a różnice te wynikają z reformy systemu oświaty. Do szkół średnich będą przyjmowani nie tylko absolwenci gimnazjów, tak jak to było do tej pory, ale również klas ósmych szkół podstawowych. Uczniowie kończący VIII klasę podstawówki będą mogli zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą mogli ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

Będzie to miało odzwierciedlenie w systemie naboru elektronicznego, gdzie przewidziano odrębne okienka do rejestracji kandydatów z gimnazjów i szkół podstawowych. Później, już w szkole średniej, kształcenie jednych i drugich będzie się odbywać według odrębnych podstaw programowych, zgodnie z reformą systemu oświaty.

Co proponują nasze szkoły? Przede wszystkim dużą różnorodność specjalności i kierunków wszystkich typów placówek. Mamy i licea ogólnokształcące, i technika, i szkoły branżowe. W samym Sieradzu dysponujemy trzema liceami ogólnokształcącymi, bo oprócz „Jagiellończyka” i „Żeromskiego” mamy jeszcze LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, czyli w popularnym „Mechaniku”, choć jest ono dużo mniejsze niż I LO i II LO.

Jeśli chodzi o limity miejsc w poszczególnych szkołach, to w sieradzkim „Jagiellończyku” na chętnych w roku szkolnym 2019/2020 będzie czekało 175 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych i tyle samo dla młodzieży po gimnazjach, w „Żeromskim” będzie to odpowiednio po 140 miejsc, a w III LO (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) – po 35 miejsc. Łącznie więc w samym Sieradzu będzie 700 miejsc w publicznych liceach ogólnokształcących. Do tego dochodzi 210 miejsc w LO w trzech szkołach w terenie, czyli w ZSP w Błaszkach, Warcie i Złoczewie. Każda z nich dysponuje 70 miejscami w liceum (po 35 dla absolwentów podstawówek i gimnazjów).

Młodzieży planującej zdobycie zawodu proponujemy kontynuowanie nauki w ZSP 1 i 2 w Sieradzu, a więc w „Mechaniku” i na Zamkowej, a także w ZSP w Błaszkach, Warcie i Złoczewie. Największą różnorodność jeśli chodzi o zawody proponuje „Mechanik”, który zaplanował łącznie 315 miejsc w technikach (175 dla uczniów po szkole podstawowej i 140 dla absolwentów gimnazjów) i 140 w branżowej szkole I stopnia (po 70 dla absolwentów jednego i drugiego rodzaju szkół). W szkole tej można zdobyć m.in. takie zawody, jak technik energetyk, technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik architektury krajobrazu czy technik ochrony środowiska. Nieco inne profile proponuje ZSP nr 2, gdzie można podjąć naukę m.in. w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik logistyk, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych czy technik hotelarstwa. W szkole na Zamkowej na absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów będzie czekać łącznie 350 miejsc - 210 w technikum (po 105 dla absolwentów obu rodzajów szkół) i 140 w szkole branżowej (po 70).

Zachęcam do zapoznawania się z ofertami naszych placówek na ich stronach internetowych. Niezbędne informacje znajdziecie również tutaj – w informatorze edukacyjnym na stronie internetowej Powiatu. Jestem przekonany, że pomoże on absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych podjąć odpowiednią decyzję, a rodzicom pokaże możliwe kierunki rozwoju ich dzieci.

Mariusz Bądzior

Starosta Sieradzki