^ Powrót na górę
Edukacja Powiat Sieradzki

 

 

Drodzy gimnazjaliści, szanowni rodzice

Rozmiar tekstu:

starosta
Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 – szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Sieradzki.

Przed nami kolejny rok wdrażania reformy systemu oświaty. Już po raz drugi w ofercie edukacyjnej pojawiają się szkoły branżowe, powstałe w miejsce dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych. W następnej kolejności czeka nas wydłużenie okresu nauczania w szkole średniej: do 4 lat w przypadku liceum i do 5 w przypadku technikum. Ale to dopiero za rok. Na razie placówki rekrutują według starych zasad: do 3-letnich liceów i 4-letnich techników.

Zdając sobie sprawę, że ukończenie gimnazjum oznacza konieczność dokonania jednego z najważniejszych wyborów w życiu, bo dotyczącego ścieżki edukacyjnej i co za tym idzie – zawodowej, gimnazjalistom i ich rodzicom proponujemy elektroniczny informator edukacyjny. Znajdują się w nim syntetyczne informacje na temat kierunków, na które odbywa się rekrutacja, uzupełnione danymi poszczególnych placówek oświatowych. Chcemy w ten sposób ułatwić orientację w gąszczu informacji i zachęcić do bliższego zapoznania się ze szczegółowymi ofertami edukacyjnymi szkół. Informacje te uzupełniliśmy o propozycje poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek kształcenia specjalnego oraz ustawicznego.

Jestem przekonany, że tak zorganizowany informator pomoże gimnazjalistom podjąć odpowiednią decyzję, a rodzicom pokaże możliwe kierunki rozwoju ich dzieci.

Mariusz Bądzior

Starosta Sieradzki